व्यवसायाची चतुसुत्री   ३ – ब्रॅंड पावर

व्यवसायाची चतुःसुत्री या लेख मालिकेमध्ये आतापर्यंत आपण दोन महत्वाच्या विषयावर माहिती घेतली. यातील पहिला भाग आहे मार्केट पावर, दुसरा भाग मनी पावर आहे. या दोन्ही भागांविषयी माहिती आपण वाचली असेलच. नसेल वाचली तर लिंक वर क्लिक करुन वाचा. यादोन्ही पावर ज्या आहेत त्या बहुतांश आपल्या म्हणजे उद्योजकाच्या नियंत्रणातील नसतात. तरीही यातुन मार्ग कसा काढायचा, व्यवसाय सुरु कसा करायचा, उपलब्ध मार्केट म्हणजेच बाजारपेठेतुन जास्तीत जास्त ग्राहकांना आवडेल, गरजेचे असेल अशा उत्पादन व सेवा कशा व कोणत्या सुरु करायच्या याविषयी आपण माहिती घेतली.

यापुढचे दोन्ही भाग जे आहेत ते मात्र तुमचा व्यवसाय व तुम्ही या दोन गोष्टींवरच अवलंबुन आहे. म्हणजेच पहिल्या दोन भागात ज्याप्रमाणे तुमचा कंट्रोल कमी असतो त्याच्या अगदी विपरीत या शेवटाच्या दोन पावर ज्या आहेत यात मात्र १००% तुमचा व तुमच्या व्यवसायाचा कंट्रोल असतो. या विषयी आपण अधिक विस्ताराने माहिती घेऊयात.

तुमचा व्यवसाय म्हणुन त्या व्यवसायाची वेगळी काही ओळख आहे का?

तुम्ही ज्या सेवाक्षेत्रात काम करता त्या क्षेत्रात तुमच्या व्यवसायाचे काही वेगळे स्थान आहे का?

तुम्ही ज्या गोष्टींचे उत्पादन करता त्या वस्तु, उत्पादने बाजारपेठेतील त्याच प्रकारच्या वस्तु उत्पादनांपेक्षा अधिक काही मुल्यवर्धन देतात का?

बाजारपेठेत/मार्केटमध्ये त्या त्या उत्पादन किंवा सेवांचा विषय निघाला असता तुमच्या तुमचा व्यवसाय चटकन लोकांना आठवतो का?

आता हेच प्रश्न मी तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे विचारतो.

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन प्रचंड विश्वास जाणवतो का?

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन तुमची त्या क्षेत्राविषयीची आवड न सांगताच समजते का?

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन जबाबदारीची जाणीव असणारा व्यवसाय अस अर्थ प्रतीत होतो का?

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन कार्यमग्नता , कार्य कुशलता असा अर्थ आपोआप कळतो का?

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन सुरक्षेची जाणीव होते का?

तुमच्या व्यवसायाचे नाव मार्केट मध्ये कुणीही उच्चारले असता ऐकणारांना त्या नावातुन आपोआपच विविध जीवनमुल्यांचा, व्यवसायमुल्यांचा, व्यवहारमुल्यांचा जमावडा तुमच्या व्यवसायाच्या नावातुन समजतो का?

मित्रांनो वरील प्रश्नांची उत्तरे तुमची तुम्ही शोधा. ती उत्तरे हो म्हणजे होकारार्थी’च’ असायला हवी. आणि तशी ती नसतील तर तुमचा व्यवसाय विस्तार होणार नाही असे स्पष्ट समजा.

हल्लीच्या प्रचंड स्पर्धेच्या काळात वरील सर्व गोष्टींना एक शब्द वापरला जातो. एकाच शब्दाने वरील सर्व गोष्टी प्रतीत होतात व तो शब्द म्हणजे ब्रॅंड.

तर वरील सर्व प्रश्नांसाठी मी तुम्हाला एकच प्रश्न आता विचारतो.

काय तुमच्या व्यवसायाचा ब्रॅंड आहे का?

ब्रॅंड किंवा ब्रॅंडींग म्हंटले की आपणास लगेचच काही गोष्टी आठवतात.

लोगो, कंपनीचे ब्रीदवाक्य, उत्पादन किंवा सेवांसाठी बनवलेल्या जाहिरातींसाठीचे विशेष संगीत किंवा व्हिडीयो. याची एक दोन उदाहरणे आपण पाहु. एक दोन वर्षांपासुन टिव्ही वर एक जाहीरात येतेय. आपण सर्वांनी पाहिली असेल ती. जाहिरात संपताना बॅकग्राऊंड मधुन एक आवाज येतो. हा जो शब्द ऐकु येतो तो प्रश्नार्थक आहे व लागलीच त्याला प्रत्युत्तर देखील आपणास ऐकु येते. ऐकलय कधी हे?

 

दुसरे उदाहरण पाहु आपण आता. खालील व्हिडीयो पहा.

आता तिसरे उदाहरण म्हणजे आपल्या पुण्यातील जगप्रसिध्द खाद्यप्रकार बाकरवडी. आठवले का नाव?

चौथे उदाहरण तर आपल्या अगदी रोजच्या जगण्यातील एक अविभाज्य भाग बनले आहे. एखादी माहिती जार शोधायची असेल तर आपण अगदी सहज म्हणुन जातो, “गुगल कर!” “Google it!”

अशी अनेक म्हणजे अगदी शेकडो उदाहरणे देता येतील. यातुन आपण, एक उद्योजक म्हणुन काय शिकायचे? ब्रॅंडीग म्हणजे नेमके काय? ब्रॅंडींग करायचे कसे?

लोगो, ब्रीदवाक्य, संगीत, व्हिडीयो, जाहिराती हे सगळे करणे म्हणजे ब्रॅंडींग आहे असे जर तुम्हाला आता वाटु लागले असेल तर तुम्ही अर्धे बरोबर आहात. वरील सर्व गोष्टी ब्रॅंडींगचा केवळ एक भाग आहे.

ब्रॅंडींग म्हणजे उच्च जीवनमुल्यांना व्यवसायच्या चौकटीत बसवुन आपला व्यवसाय करणे होय. व हे करण्यासाठी एक व्यवसाय म्हणुन त्या व्यवसायाची एक वेगळी ओळख (मालक म्हणुन तुमच्या ओळखीपेक्षा भिन्न) तुम्हाला तयार करावी लागते.

व्यक्तिगत गुणदोषांचा परिणाम व्यवसायावर होत असतो. पण तो तसा होऊ न देता. सम्यकपणे, त्रयस्थ पणे व्यवसायाच्या उभारणी उच्च मुल्यांच्या आधारावर करणे म्हणजे ब्रॅम्डींग.

मागील एका लेखामध्ये मी सांगितल्या प्रमाणे ज्यांना व्यवसायातुन फक्त रोजगार कमवायचा आहे ‘ब्रॅंडींग’ त्यांच्यासाठी नाहीए. ज्यांना आपल्या व्यवसायाची किर्ती खुप वाढवायची आहे, ज्यांच्यासाठी स्काय इज द लिमिट असते, ज्यांना दिर्घकाळ मार्केट मध्ये नुसते टिकायचे नसुन सतत नफा कमवायचा आहे, ज्यांना तात्पुरता फायदा न पाहता दिर्घकालीन फायदा पहायचा आहे, अशा सर्वांसाठी ब्रॅंडींग खुप महत्वाचे आहे.

हल्ली जसे व्यवसाय आधार किंवा व्यवसाय पॅन कार्ड निघाले आहे तसेच तुमच्या व्यवसायाचे प्रत्यक्ष न दिसणारे असे एक चरित्र असते. व हे चरित्र एखाद दोन दिवसांत किंवा महिन्यांत किंवा वर्षांत तयार होत नाही. किंबहुना ते कधीच तयार होऊन पुर्ण होतच नाही. ब्रॅंड बिल्डींग ही कधीही न संपणारी, सतत उर्ध्वगामी, सतत प्रगतीचा, सुधारणेचा वसा घेण्यासारखी गोष्ट आहे.

आपल्या व्यवसायाकडे एका त्रयस्थासारखे, डोळसपणे आपणास पाहता आले पाहीजे.

काय आपला व्यवसाय दिलेले शब्द पाळतो?

काय आपला व्यवसाय एक पाऊल पुढे जाऊन ग्राहकांना मदत करतो?

काय आपला व्यवसाय मानवी भाव-भावनांचा आदर राखतो?

काय आपला व्यवसाय सुधारणेच्या नवनवीन संधी शोधत असतो?

काय आपला व्यवसाय ग्राहकांना नेहमी ऐकतो?

काय आपला व्यवसाय प्रतिस्पर्ध्यांकडुन नवीन, चांगले काहीतरी शिकतो?

वरील सर्व व याही पेक्षा खुप जास्त गोष्टी सतत करीत राहणे म्हणजे ब्रॅंडींग होय!

आपला ब्रॅंड तयार होण्याची प्रक्रिया, आधी सांगितल्या प्रमाणे अल्पावधीची नाहीये. यात काळ जात असतो. एखादी सेवा एखादेवेळीच चांगली देणे हे सोपे आहे. पण सदोदीत चांगलीच देत राहिल्याने ब्रॅंड तयार होत असतो.

त्यामुळे तुम्हाला जर व्यवसाय करायचा असेल तर ब्रॅंडींग/ब्रॅंड वर लक्ष देणे, त्यासाठी बजेट राखुन ठेवणे, राखलेले बजेट ब्रॅंडींग साठीच खर्च करणे हे तुम्हाला करणे क्रमप्राप्त आहे.

सुदैवाने मी जो व्यवसाय करतो त्यामध्ये मी एक ब्रॅंड वापरतो. हा ब्रॅंड जगप्रसिध्द आहेच त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे हा ब्रॅंड गेली ४० वर्षे मार्केट मध्ये, जगभरात केलेल्या विक्री,सेवा यामुळे खुपच जास्त विश्वसनीय झालेला आहे. तुम्ही अजुन व्यवसायास सुरुवात केली नसेल व कोणता व्यवसाय करायचा हे तुम्हाला अजुन समजले नसेल तर या लेख मालेतील पहिला भाग अवश्य वाचा.

तर मित्रांनो, या बाबतीत म्हणजे ब्रॅंडींग बाबतीत तुम्हाला कसली मदत, माहिती हवी असेल तर तुम्ही निःसंकोच माझ्या संपर्क साधु शकता. तुमचा व्यवसाय कोणताही असो, मी माझ्या परीने किंवा माझ्या टीम मधील तज्ञांच्या सहकार्याने तुम्हाला नक्की मदत करील.

धन्यवाद

आपलाच

महेश ठोंबरे

Dreamers to achievers league!

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJKb2luIHVzIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzgxZDc0MiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiVGhhbmsgeW91IGZvciBjb250YWN0aW5nIHVzISIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImthdXNoYWxwdW5lQGhvdG1haWwuY29tIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik5hbWUiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwaG9uZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJQaG9uZSBOdW1iZXIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiWW91ciBBZ2U/IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJFZHVjYXRpb24iLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRWR1Y2F0aW9uIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik1lc3NhZ2UiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiY2l0eSIsImxhYmVsIjoiQ2l0eVwvQXJlYSIsInZhbHVlIjoiUHVuZSIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3RsaXN0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IlB1bmUiLCJsYWJlbCI6IlB1bmUgLSBcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJBaG1lZG5hZ2FyIiwibGFiZWwiOiJBaG1lZG5hZ2FyIC0gXHUwOTA1XHUwOTM5XHUwOTJlXHUwOTI2XHUwOTI4XHUwOTE3XHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiU2hpcmRpIiwibGFiZWwiOiJTaGlyZGkgLSBcdTA5MzZcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NGRcdTA5MjFcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJOYXNoaWsiLCJsYWJlbCI6Ik5hc2hpayAtIFx1MDkyOFx1MDkzZVx1MDkzNlx1MDkzZlx1MDkxNSJ9LHsibmFtZSI6IkF1cmFuZ2FiYWQiLCJsYWJlbCI6IkF1cmFuZ2FiYWQgLSBcdTA5MTRcdTA5MzBcdTA5MDJcdTA5MTdcdTA5M2VcdTA5MmNcdTA5M2VcdTA5MjYifSx7Im5hbWUiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIiwibGFiZWwiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIC0gXHUwOTM1XHUwOTIxXHUwOTE3XHUwOTNlXHUwOTM1IFx1MDkyZVx1MDkzZVx1MDkzNVx1MDkzMyJ9LHsibmFtZSI6IlRhbGVnYW9uIiwibGFiZWwiOiJUYWxlZ2FvbiAtIFx1MDkyNFx1MDkzM1x1MDk0N1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkxvbmF2bGEiLCJsYWJlbCI6IkxvbmF2bGEgLSBcdTA5MzJcdTA5NGJcdTA5MjNcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MzJcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJLaG9wb2xpIiwibGFiZWwiOiJLaG9wb2xpIC0gXHUwOTE2XHUwOTRiXHUwOTJhXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNmIn0seyJuYW1lIjoiRmFsdGFuIiwibGFiZWwiOiJQaGFsdGFuIC0gXHUwOTJiXHUwOTMyXHUwOTFmXHUwOTIzIn0seyJuYW1lIjoiQWtvbGEiLCJsYWJlbCI6IkFrb2xhIC0gXHUwOTA1XHUwOTE1XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQW1yYXZhdGkiLCJsYWJlbCI6IkFtcmF2YXRpLSBcdTA5MDVcdTA5MmVcdTA5MzBcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MjRcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJCZWVkIiwibGFiZWwiOiJCZWVkIC0gXHUwOTJjXHUwOTQwXHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiQmhhbmRhcmEiLCJsYWJlbCI6IkJoYW5kYXJhIC0gXHUwOTJkXHUwOTAyXHUwOTIxXHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQnVsZGhhbmEiLCJsYWJlbCI6IkJ1bGRoYW5hIC0gXHUwOTJjXHUwOTQxXHUwOTMyXHUwOTIyXHUwOTNlXHUwOTIzXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQ2hhbmRyYXB1ciIsImxhYmVsIjoiQ2hhbmRyYXB1ciAtIFx1MDkxYVx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0ZFx1MDkzMFx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IkRodWxlIiwibGFiZWwiOiJEaHVsZSAtIFx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkzM1x1MDk0NyJ9LHsibmFtZSI6IkdhZGNoaXJvbGkgIiwibGFiZWwiOiJHYWRjaGlyb2xpIC0gXHUwOTE3XHUwOTIxXHUwOTFhXHUwOTNmXHUwOTMwXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiR29uZGlhIiwibGFiZWwiOiJHb25kaWEgLSBcdTA5MTdcdTA5NGJcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5M2ZcdTA5MmZcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJIaW5nb2xpIiwibGFiZWwiOiJIaW5nb2xpIC0gXHUwOTM5XHUwOTNmXHUwOTAyXHUwOTE3XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiSmFsZ2FvbiIsImxhYmVsIjoiSmFsZ2FvbiAtIFx1MDkxY1x1MDkzM1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkphbG5hIiwibGFiZWwiOiJKYWxuYSAtIFx1MDkxY1x1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkyOFx1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6IktvbGhhcHVyIiwibGFiZWwiOiJLb2xoYXB1ciAtIFx1MDkxNVx1MDk0Ylx1MDkzMlx1MDk0ZFx1MDkzOVx1MDkzZVx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IkxhdHVyIiwibGFiZWwiOiJMYXR1ciAtIFx1MDkzMlx1MDkzZVx1MDkyNFx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBDaXR5IiwibGFiZWwiOiJNdW1iYWkgQ2l0eSAtIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBTdWJ1cmJhbiIsImxhYmVsIjoiTXVtYmFpIFN1YnVyYmFuIC0gXHUwOTI4XHUwOTM1XHUwOTQwIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik5hZ3B1ciIsImxhYmVsIjoiTmFncHVyIC0gXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTE3XHUwOTJhXHUwOTQxXHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiTmFuZGVkIiwibGFiZWwiOiJOYW5kZWQgIC1cdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5NDdcdTA5MjEifSx7Im5hbWUiOiJOYW5kdXJiYXIiLCJsYWJlbCI6Ik5hbmR1cmJhciAtIFx1MDkyOFx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDkyY1x1MDkzZVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik9zbWFuYWJhZCIsImxhYmVsIjoiT3NtYW5hYmFkIC0gXHUwOTA5XHUwOTM4XHUwOTRkXHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTJjXHUwOTNlXHUwOTI2In0seyJuYW1lIjoiUGFsZ2hhciIsImxhYmVsIjoiUGFsZ2hhciAtIFx1MDkyYVx1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkxOFx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IlBhcmJoYW5pIiwibGFiZWwiOiJQYXJiaGFuaSAtIFx1MDkyYVx1MDkzMFx1MDkyZFx1MDkyM1x1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlJhaWdhZCIsImxhYmVsIjoiUmFpZ2FkIC0gXHUwOTMwXHUwOTNlXHUwOTJmXHUwOTE3XHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiUmF0bmFnaXJpIiwibGFiZWwiOiJSYXRuYWdpcmkgLSBcdTA5MzBcdTA5MjRcdTA5NGRcdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MTdcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJTYW5nbGkiLCJsYWJlbCI6IlNhbmdsaSAtIFx1MDkzOFx1MDkzZVx1MDkwMlx1MDkxN1x1MDkzMlx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlNhdGFyYSIsImxhYmVsIjoiU2F0YXJhIC0gXHUwOTM4XHUwOTNlXHUwOTI0XHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiU2luZGh1ZHVyZyIsImxhYmVsIjoiU2luZGh1ZHVyZyAtIFx1MDkzOFx1MDkzZlx1MDkwMlx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkxNyJ9LHsibmFtZSI6IlNvbGFwdXIiLCJsYWJlbCI6IlNvbGFwdXIgLSBcdTA5MzhcdTA5NGJcdTA5MzJcdTA5M2VcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MzAifSx7Im5hbWUiOiJUaGFuZSIsImxhYmVsIjoiVGhhbmUgLSBcdTA5MjBcdTA5M2VcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJXYXJkaGEiLCJsYWJlbCI6IldhcmRoYSAtIFx1MDkzNVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkyN1x1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6Ildhc2hpbSIsImxhYmVsIjoiV2FzaGltIC0gXHUwOTM1XHUwOTNlXHUwOTM2XHUwOTNmXHUwOTJlIn0seyJuYW1lIjoiWWF2YXRtYWwiLCJsYWJlbCI6IllhdmF0bWFsIC0gXHUwOTJmXHUwOTM1XHUwOTI0XHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTMzIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJTZW5kIiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiU2VuZCIsImxhYmVsIjoiU2VuZCIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiI4NDMwIiwidW5pcXVlX3ZpZXdzIjoiNTgxOSIsImFjdGlvbnMiOiI5MSIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMTYtMDUtMDMgMTU6MDE6MDMiLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwOlwvXC9zdXBzeXN0aWMtNDJkNy5reGNkbi5jb21cL19hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL2Jhc2UtY29udGFjdC5qcGciLCJ2aWV3X2lkIjoiMTFfOTM3NzM1Iiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzExXzkzNzczNSIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6ImE2Mjk2MjA0OWFlNDI0ZTZhMzEyYmIzNmZiY2ZmYWE2In0=

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *