श्रीमंतीचा महामार्ग  (भाग ९) – अंतर्मनातील विजयाचे चार शिलेदार

शिवाजी महाराजांनी इच्छा नसताना देखील केवळ जनतेच्या रक्षणाच्या हेतुने औरंगजेबाशी तह करण्याचा निर्णय घेतला. मिर्झा राजे जयसिंगांच्या मध्यस्थीने हा तह झाला खरा पण यामुळे महाराजांचे असलेले वर्चस्व काही अंशी का होईना कमी झालेच. महाराजांना बादशहाची चाकरी पत्करावी लागणे ह या तहाचाच एक भाग होता.

औरंगजेबाच्या दरबारात महाराजांना जावे लागले. औरंगजेबासारख्या कपटी माणसावर विश्वास ठेवता येणार नाही हे जरी माहित असले तरी महाराजांना जाणे भाग होते. महाराज दरबारात गेले, दरबारात महाराजांचा अवमान झाला तरी त्यांनी औरंगजेबासारख्या अतिबलाढ्य बादशहास खडे बोल सुनावले होते.. महाराज दुःखी व्यथित झाले. आणि कपटाने बादशाह जे करील अशी शंका होती नेमके तेच झाले. शिवाजी महाराज , शंभु बाळ व स्वराज्यातुन आलेले सर्वच मराठी कबिला बादशाहाच्या नजर कैदेत अडकला.

मित्रांनो विचार करा थोडा, वयाच्या पंधराव्याच वर्षी ज्याने महान स्वप्ने पाहुन, स्वराज्य निर्मितीच्या महान कामाला आरंभ केला, सह्याद्रीतील असंख्य आबाल-वृध्द मावळ्यांचा विश्वास संपादन केला. जे महान स्वप्न स्वतः पाहिले तेच स्वप्न इतरांना दाखविले. सर्वांना ते स्वप्न स्वतःचेच वाटु लागणे हा खुप मोठा विजय होता. एकामागुन एक किल्ले, गढ्या काबिज करीत, शत्रुचा प्रदेश मारीत, शत्रुची कधी बोटे कापित तर कधी आतडे कापित, कधी स्वतः गनिमावर समोरुन तुटून पडणे तर कधी गनिमी काव्याने शत्रुचा निःपात करीत, कधी रणांगनात विजयी होऊन तर कधी कधी रणांगणातुन पळ काढीत, अहोरात्र साधारणपणे तीस वर्षे केलेल्या कष्टाचे चीज होता होता महाराजांया नशीबी शेवटी औरंगजेबाच्या कैदेत राहणे आले होते.

महाराजांऐवजी दुसरा कुणी जर तिथे असता तर त्याचे काय झाले असते. तीस वर्षांची मेहनत वाया गेली, तीस वर्षांया कष्टाने उभे केलेले स्वराज्य कैदेत राहुन नेस्तनाबुत होताना पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही असा विचार मनात आला असता. हजारो मावळ्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले, शहाजी राजांच्या स्वराज्य स्थाप्नेच्या संकल्पाला तिलांजली द्यायची वेळ आली , तानाजी, बाजी सारख्या अनगिनत नरवीरांच्या आहुत्या देखील स्वातंत्र्य देवतेला प्रसन्न करु शकल्या नाहीत त्यामुळे आता स्वातंत्र्य , स्वराज्य, आपले राज्य असा कसलाही विचार सोडुन देऊन, स्वतःची या कैदेतुन सुटका करुन घ्यावी आणि आनंदात चाकरी करीत, जीवन जगावे असा विचार देखील मनात आला असता.

मन महाराजांचे मोठेपण नेमके अशाच कठीण प्रसंगी सिध्द झाले आहे असे आपणास त्यांच्या चरीत्रातुन वेळोवेळी दिसते आहे. महारांजांनी कैदेत असताना कसलाही अधोगतीचा विचार केला नाही. त्यांनी विचार केला तो होता त्यांच्याच त्या महान स्वप्नाचा. त्याच स्वप्नासाठी बलिदान दिलेल्या वीरांचा, मातांचा, विधवांचा, पोरक्या मुला-बाळांचा. महाराजांनी विचार केला तो स्वराज्याचा. स्वतःच्याच जीविताचा विचार न करता महाराजांनी पुन्हा एकदा वैभवशाली मराठा साम्राज्याचे निशाण आकाशात उंच फडकताना पाहिले असावे. रत्नमंडीत, सालंकृत अमुल्य असे मराठा राजसिंहासन कसे असेल याचे कल्पना शक्तीने महाराजांनी चित्र स्वतःच्या मनात काढले असेल. असे मराठा साम्राज्य निर्माण झाल्यावर पुलकीत झालेली जनता आनंदोत्सव साजरी करताना महाराजांनी त्या कैदेत असतानाच दिसली असेल. हिंदवी स्वराज्यात माता-भगिनींना आता कसलाही धोका राहिलेला नाही त्यामुळे मुक्त पणे संचार करणा-या माता भगिनी त्यांना आग-याच्या त्या कैदेत असतानाच दिसल्या असतील. पारतंत्र्याच्या बेड्या झुगारुन ही भारतभूमी पुन्हा एकदा भुमिपुत्रांद्वारे सुजलाम-सुफलाम होऊन अवघ्या विश्वाला उन्नत जीवनाचा संदेश देत आहे असे कल्पनाचित्र महाराजांनी मनोमन रेखाटले असेल.

महाराजांच्या जीवनाचे किंवा कोणत्यही महापुरुषाच्या जीवनाकडे, त्यांच्या जीवनातील अशा कठीण प्रसंगाकडे आपण जर नीट पाहु शकलो तर आपणास काही गोष्टी नक्की समजतील. कोणत्याही परिस्थीतीमध्ये स्थितप्रज्ञासारखे, तटस्थ राहणे व आपल्या अवतीभवती जे काही घडत आहे त्याचा कसलाही नकारात्मक परिणाम आपल्या ध्येयावर होऊ न देण्याची कला या महान लोकांना अवगत झालेली आहे असे समजते.

मागील लेखात आपण पॉझ बटण म्हणजे काय याविषयी पाहिले. महाराजांनी नेमके हेच पॉझ बटण वापरले व सहीसलामत, अजुन शक्तिशाली बनुन, अजुन निग्रही बनून ते पुन्हा स्वराज्याचय कामाला लागले. मागील लेख तुम्ही अजुन वाचला नसेल तर इथे क्लिक करुन अवश्य वाचा.

तर हे पॉझ बटण नेमके वापरायचे कसे मित्रांनो, हे आता मी तुम्हाला यापुढे थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मागील लेखात सांगितल्या प्रमाणे आपण इतर प्राणीमात्रांपेक्षा वेगळे आहोत ते या पॉझ बटणामुळेच, असे आपण पाहिले. त्याप्रमाणेच हे पॉझ बटण वापरण्यासाठी प्रत्येक मनुष्याला निसर्गतः चार देणग्या, साधने मिळाली आहेत, त्याविषयी आपणास समजले तर आपणास पॉझ बटण वापरायचे कसे हे समजेल.

  • आत्म-भान – परिस्थीती कोणतीही असो, स्वतःचा, स्वतःच्या स्वत्वाचा विसर कधीही पडता कामा नये.
  • अपार सकारात्मक कल्पनाशक्ति – हीच ती सृजन शक्ति होती महाराजांकडे ज्याद्वारे त्यांनी भरभराटीस आलेले स्वराज्याचे सिंहासन , आग-याच्या कैदेत असताना पाहिले.
  • सदसद्विवेक – कठीण प्रसंगातुन सुटण्यासाठी सोपा आहे म्हणुन शरण जाण्याचा मार्ग न पत्करणे म्हणजेच खुप खुप आत हृद्यात योग्य काय व अयोग्य काय याची जाणिव असणे
  • स्वतंत्र इच्छा – अमुक तमुक झाले म्हणुन मी आता हे करतो, असे हतबल न होता, परिस्थीतीच्या हातातील बाहुले न होता, आत्म-भान, अपार कल्पनाशक्ति व सदसदविवेकाच्या आधारावर निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजेच स्वतंत्र इच्छाशक्ति.

हे आहेत अंतर्मनातील विजयाचे चार शिलेदार. मित्रांनो ‘ते’ पॉझ बटण काय फक्त शिवाजी महाराज व त्यांच्यासारख्या महापुरुषांकडेच होते? पॉझ बटण वापरणे म्हणजे नेमके काय तर वरील चार क्षमतांचा वापर करणे होय. तर या चार क्षमता काय फक्त महापुरुषांकडेच असतात? तर नाही!

निसर्गाने, देवाने या क्षमता प्रत्येक मनुष्यमात्रामध्ये भरभरुन दिलेल्या आहे. कमीअधिक प्रमाणात आपण त्या वापरतो देखील. पण या क्षमतांचा पुरेपुर वापर ज्याला करायला जमतो तोच अंतर्गजतावर विजय मिळवतो व तोच पुढे बाह्य जगतावर देखेल विजय मिळवितो.

श्रीमंतीचा महामार्ग या नावाने मी ही लेखमाला लिहित आहे. याआधी लिहिलेले सर्व भाग तुम्हाला याच वेबसाईट वर पहावयास मिळतील. वाचत रहा!

लेख आवडल्यास अवश्य तुमचा अभिप्राय कळवा, शेयर, फॉरवर्ड करा.

कळावे

आपलाच

महेश ठोंबरे – 9923062525

Business leader and motivator

आमच्या विविध लेखांच्या अपडेट्स मिळविण्यासाठी कृपया व्हॉट्सॲप वर ‘लेख नोंदणी’ असा मेसेज पाठवा. व्हॉटसॲप नं. 9923062525

मी एक यशस्वी उद्योजक आहे. मी माझ्या उद्योगामध्ये यशस्वी व्हायचे कारण नक्की काय आहे, हेच मी “श्रीमंतीचा महामार्ग” या लेखमालेतुन लिहित आहे. तुम्हाला माझ्या सोबत, माझ्या मार्गदर्शनाखाली स्वतःचा, व्यवसाय, तोही कमीत कमी भांडवलामध्ये सुरु करायचा असेल व माझ्या सारखेच (किंबहुना माझ्यापेक्षाही जास्त) यश मिळवायचे असेल तर मला व्हॉट्सॲप वर संदेश पाठवा.

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJKb2luIHVzIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzgxZDc0MiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiVGhhbmsgeW91IGZvciBjb250YWN0aW5nIHVzISIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImthdXNoYWxwdW5lQGhvdG1haWwuY29tIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik5hbWUiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwaG9uZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJQaG9uZSBOdW1iZXIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiWW91ciBBZ2U/IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJFZHVjYXRpb24iLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRWR1Y2F0aW9uIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik1lc3NhZ2UiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiY2l0eSIsImxhYmVsIjoiQ2l0eVwvQXJlYSIsInZhbHVlIjoiUHVuZSIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3RsaXN0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IlB1bmUiLCJsYWJlbCI6IlB1bmUgLSBcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJBaG1lZG5hZ2FyIiwibGFiZWwiOiJBaG1lZG5hZ2FyIC0gXHUwOTA1XHUwOTM5XHUwOTJlXHUwOTI2XHUwOTI4XHUwOTE3XHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiU2hpcmRpIiwibGFiZWwiOiJTaGlyZGkgLSBcdTA5MzZcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NGRcdTA5MjFcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJOYXNoaWsiLCJsYWJlbCI6Ik5hc2hpayAtIFx1MDkyOFx1MDkzZVx1MDkzNlx1MDkzZlx1MDkxNSJ9LHsibmFtZSI6IkF1cmFuZ2FiYWQiLCJsYWJlbCI6IkF1cmFuZ2FiYWQgLSBcdTA5MTRcdTA5MzBcdTA5MDJcdTA5MTdcdTA5M2VcdTA5MmNcdTA5M2VcdTA5MjYifSx7Im5hbWUiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIiwibGFiZWwiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIC0gXHUwOTM1XHUwOTIxXHUwOTE3XHUwOTNlXHUwOTM1IFx1MDkyZVx1MDkzZVx1MDkzNVx1MDkzMyJ9LHsibmFtZSI6IlRhbGVnYW9uIiwibGFiZWwiOiJUYWxlZ2FvbiAtIFx1MDkyNFx1MDkzM1x1MDk0N1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkxvbmF2bGEiLCJsYWJlbCI6IkxvbmF2bGEgLSBcdTA5MzJcdTA5NGJcdTA5MjNcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MzJcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJLaG9wb2xpIiwibGFiZWwiOiJLaG9wb2xpIC0gXHUwOTE2XHUwOTRiXHUwOTJhXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNmIn0seyJuYW1lIjoiRmFsdGFuIiwibGFiZWwiOiJQaGFsdGFuIC0gXHUwOTJiXHUwOTMyXHUwOTFmXHUwOTIzIn0seyJuYW1lIjoiQWtvbGEiLCJsYWJlbCI6IkFrb2xhIC0gXHUwOTA1XHUwOTE1XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQW1yYXZhdGkiLCJsYWJlbCI6IkFtcmF2YXRpLSBcdTA5MDVcdTA5MmVcdTA5MzBcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MjRcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJCZWVkIiwibGFiZWwiOiJCZWVkIC0gXHUwOTJjXHUwOTQwXHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiQmhhbmRhcmEiLCJsYWJlbCI6IkJoYW5kYXJhIC0gXHUwOTJkXHUwOTAyXHUwOTIxXHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQnVsZGhhbmEiLCJsYWJlbCI6IkJ1bGRoYW5hIC0gXHUwOTJjXHUwOTQxXHUwOTMyXHUwOTIyXHUwOTNlXHUwOTIzXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQ2hhbmRyYXB1ciIsImxhYmVsIjoiQ2hhbmRyYXB1ciAtIFx1MDkxYVx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0ZFx1MDkzMFx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IkRodWxlIiwibGFiZWwiOiJEaHVsZSAtIFx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkzM1x1MDk0NyJ9LHsibmFtZSI6IkdhZGNoaXJvbGkgIiwibGFiZWwiOiJHYWRjaGlyb2xpIC0gXHUwOTE3XHUwOTIxXHUwOTFhXHUwOTNmXHUwOTMwXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiR29uZGlhIiwibGFiZWwiOiJHb25kaWEgLSBcdTA5MTdcdTA5NGJcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5M2ZcdTA5MmZcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJIaW5nb2xpIiwibGFiZWwiOiJIaW5nb2xpIC0gXHUwOTM5XHUwOTNmXHUwOTAyXHUwOTE3XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiSmFsZ2FvbiIsImxhYmVsIjoiSmFsZ2FvbiAtIFx1MDkxY1x1MDkzM1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkphbG5hIiwibGFiZWwiOiJKYWxuYSAtIFx1MDkxY1x1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkyOFx1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6IktvbGhhcHVyIiwibGFiZWwiOiJLb2xoYXB1ciAtIFx1MDkxNVx1MDk0Ylx1MDkzMlx1MDk0ZFx1MDkzOVx1MDkzZVx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IkxhdHVyIiwibGFiZWwiOiJMYXR1ciAtIFx1MDkzMlx1MDkzZVx1MDkyNFx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBDaXR5IiwibGFiZWwiOiJNdW1iYWkgQ2l0eSAtIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBTdWJ1cmJhbiIsImxhYmVsIjoiTXVtYmFpIFN1YnVyYmFuIC0gXHUwOTI4XHUwOTM1XHUwOTQwIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik5hZ3B1ciIsImxhYmVsIjoiTmFncHVyIC0gXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTE3XHUwOTJhXHUwOTQxXHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiTmFuZGVkIiwibGFiZWwiOiJOYW5kZWQgIC1cdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5NDdcdTA5MjEifSx7Im5hbWUiOiJOYW5kdXJiYXIiLCJsYWJlbCI6Ik5hbmR1cmJhciAtIFx1MDkyOFx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDkyY1x1MDkzZVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik9zbWFuYWJhZCIsImxhYmVsIjoiT3NtYW5hYmFkIC0gXHUwOTA5XHUwOTM4XHUwOTRkXHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTJjXHUwOTNlXHUwOTI2In0seyJuYW1lIjoiUGFsZ2hhciIsImxhYmVsIjoiUGFsZ2hhciAtIFx1MDkyYVx1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkxOFx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IlBhcmJoYW5pIiwibGFiZWwiOiJQYXJiaGFuaSAtIFx1MDkyYVx1MDkzMFx1MDkyZFx1MDkyM1x1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlJhaWdhZCIsImxhYmVsIjoiUmFpZ2FkIC0gXHUwOTMwXHUwOTNlXHUwOTJmXHUwOTE3XHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiUmF0bmFnaXJpIiwibGFiZWwiOiJSYXRuYWdpcmkgLSBcdTA5MzBcdTA5MjRcdTA5NGRcdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MTdcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJTYW5nbGkiLCJsYWJlbCI6IlNhbmdsaSAtIFx1MDkzOFx1MDkzZVx1MDkwMlx1MDkxN1x1MDkzMlx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlNhdGFyYSIsImxhYmVsIjoiU2F0YXJhIC0gXHUwOTM4XHUwOTNlXHUwOTI0XHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiU2luZGh1ZHVyZyIsImxhYmVsIjoiU2luZGh1ZHVyZyAtIFx1MDkzOFx1MDkzZlx1MDkwMlx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkxNyJ9LHsibmFtZSI6IlNvbGFwdXIiLCJsYWJlbCI6IlNvbGFwdXIgLSBcdTA5MzhcdTA5NGJcdTA5MzJcdTA5M2VcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MzAifSx7Im5hbWUiOiJUaGFuZSIsImxhYmVsIjoiVGhhbmUgLSBcdTA5MjBcdTA5M2VcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJXYXJkaGEiLCJsYWJlbCI6IldhcmRoYSAtIFx1MDkzNVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkyN1x1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6Ildhc2hpbSIsImxhYmVsIjoiV2FzaGltIC0gXHUwOTM1XHUwOTNlXHUwOTM2XHUwOTNmXHUwOTJlIn0seyJuYW1lIjoiWWF2YXRtYWwiLCJsYWJlbCI6IllhdmF0bWFsIC0gXHUwOTJmXHUwOTM1XHUwOTI0XHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTMzIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJTZW5kIiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiU2VuZCIsImxhYmVsIjoiU2VuZCIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiIxNjE4MSIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjExNzQxIiwiYWN0aW9ucyI6IjI1NyIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMTYtMDUtMDMgMTU6MDE6MDMiLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwOlwvXC9zdXBzeXN0aWMtNDJkNy5reGNkbi5jb21cL19hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL2Jhc2UtY29udGFjdC5qcGciLCJ2aWV3X2lkIjoiMTFfNTMzODkyIiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzExXzUzMzg5MiIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6IjJhZTUzNmM2ZjNmYTllNmJjYzc2ZDg3ZDdmNjBjOWNiIn0=

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *