स्वतःचा शोधाची पहिली पायरी म्हणजे एकांत व एकांत = एक + अंत

नमस्ते मित्रांनो

मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार या लेखाने आपण हे एक विशेष सदर सुरु केले आहे. या आधीचे दोन लेख तुम्ही अवश्य वाचले पाहिजेत तुम्ही तसे केले तुम्हाला या लेखाचा अर्थ उमगण्यास मदत होईल.

मला माझ्या जीवनाचा शिल्पकार व्हायचे आहे, असे असेल तर आपण हे समजुन घेण्याचा प्रयत्न केला की स्वतःच्या जीवनाचा शिल्पकार स्वतः होणे म्हणजे काय? यामध्ये सर्वात मोठी अडचण असते ती म्हणजे स्वतःला न ओळखणे. असे झाल्याने आपण आपल्या आयुष्याचा रीमोट कंट्रोल आपोआपच परिस्थीतीच्या हाती देऊन टाकतो. मग परिस्थीती आपणास जसे हवे तसे नाचवते. कधी कधी ही परिस्थीती तुमच्या अवतीभवतीच्या लोकांच्या रुपात (कौटुंबिक) काम करीत असते तर कधी कधी तुमच्या सामाजिक, आर्थिक स्तराच्या रुपात काम करीत असते. याचा अर्थ असा की आपण जे काही निर्णय घेत असतो, जे काही वागत असतो, जे काही बोलत असतो, जे काही व्यवहार करीत असतो ते प्रत्यक्षात करीत जरी आपण असलो तरी त्या सर्वांची प्रेरणा आपली स्वतःची नसते. आपण केवळ परीस्थीतीच्या हातातील बाहुले बनुन जातो व परीस्थीती आपणास जसे वागावयास भाग पाडेल तसे आपण वागत असतो. तुम्ही याच विषयावर मी लिहिलेले आणखी लेख आहेत श्रीमंतीचा महामार्ग या नावाने ते वाचले तर तुम्हाला त्यामध्ये सविस्तर वाचावयास मिळेल परिस्थीतीचा गुलाम असणे म्हणजे काय ते. हा एक प्रकार झाला कर्म करण्याचा.

दुसरा प्रकार असा आहे की आपण स्वतःच्याच प्रेरणांनी प्रेरीत होऊन एखादे कर्म करतो. इंग्लिश मध्ये यास प्रोॲक्टीव्हनेस असे म्हणतात. आणि मला वाटते प्रोॲक्टीव्हनेस साठी स्वतःला ओळखणे खुप गरजेचे आहे.

स्वतःला ओळखायचे असेल तर नक्की काय केले पाहीजे या विषयी आपणा चर्चा करीत आहोत. मागील लेखामध्ये आपण पाहिले आहे की स्वतचा शोध घ्यायचा असेल तर आधी आपण एकांत केला पाहिजे. आज एकांतांसंबंधी थोडे अधिक समजुन घेऊयात आपण. एकांत ही खुप महत्वाची व आपण सर्वात जास्त केली पाहिजे अशी गोष्ट आहे, नेमके तेच आपण अजिबात करीत नाही. पण जेव्हा आपण एकांत करु लागु तेव्हा आपणास समजते की एकांतामध्ये खुप ताकत आहे. एकांत म्हणजे काय तर स्वतःशी साधलेला संवाद होय. एकांत या शब्दाला इंग्रजीमध्ये समानार्थी शब्द नाहीये. जे आहेत ते केवळ भाषांतर आहे व त्यामुळे भाव कळत नाहीत.]

एकलकोंडेपणा म्हणजे एकांत असा कुणीही समज करुन घेऊ नये ही विनंती.

एकांतामध्ये आपण बोलायचे असते ते स्वतःशीच. अंतर्मनामध्ये आपण आपल्याशीच गप्पा मारायच्या असतात. स्वतःला प्रश्न विचारायचे व स्वतःच त्या प्रश्नांची उत्तरे, स्वतःला द्यायची.

एकांत व ध्यान या सर्वस्वी दोन भिन्न गोष्टी आहेत. वरकरणी कदाचित दोन्ही समसमान भासतील, समान दिसतील. एकांतात बसलेला मनुष्य बाह्य जगाशी संवाद ‘न’ करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. हे करीत असताना तो केवळ स्वतःशीच बोलतो. हे बोलणे इतर कुणास ऐकु येत नाही. एकांतामध्ये आपण कंट्रोल्ड विचार करायचे असतात. आपल्या विचारांवर लक्ष ठेवायचे असते. आपल्या मनाचा वारु कुठेही भरकटु द्यायचा नाही. तो इतरत्र उधळलाच तर त्याला धरुन पुन्हा मुळ विषयाकडे आणायचे असते. व मनाला जाणीव करुन द्यायची असते की तु कुठेही धावशील तर ते शक्य नाही कारण तुझा लगाम माझ्या हातात आहे. इथे जाणीवपुर्वक आपण विचार करायचा आहे. विचारांचे पृथ्थकरण करायचे आहे. विचारांच्या मुळाशी पोहोचायचे आहे. प्रश्नांची उत्तरे शोधायची आहेत. असे करीत असताना आपण मनाच्या समुद्रावर उठलेल्या असंख्य लाटांमधुन केवळ आपणास हव्या आहेत त्याच लाटांवर लक्ष केंद्रीत करीत असतो. लक्ष केंद्रीत करण्यामध्ये बाकीच्या लाटा जरी व्यवधान करीत असल्या तरी आपण जाणीवपुर्वक त्याच लाटेवर लक्ष केंद्रीत करतो, त्या लाटेचा उगम व तिचा लय म्हणजे शेवट काय असला पाहिजे याविषयी आपण शोध घेत असतो. त्या लाटांनी किना-यावर येऊन किनारा उध्वस्त करण्याची वाट न पाहता आपण त्या लाटांना समुद्रामध्येच सामोरे जातो. व हे करण्यासाठी गरज आहे एकांताची. एकांत तुम्हाला एक अनोखी शक्ति प्रदान करतो. या शक्तिच्या सहाय्याने तुम्ही अशक्य अशा वाटणा-या कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक अडचणी तर सोडवु शकताच पण तुम्ही यशाची नवनवीन शिखरे देखील पाहु शकता, त्या शिखरांच्या माथ्यावर पोहोचण्याची उमेद, ऊर्जा तुम्हाला एकांतातुन मिळत असते.

हे साधन्यासाठी आपण एकांताकडे थोडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न करुयात.

एकांत हा शब्द; एक + अंत या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. यातील ‘एक’ हा शब्द कशाचे प्रतीक आहे? तर ‘एक’ हा शब्द ‘मी’ म्हणजे माझे प्रतीक आहे. याचाच अर्थ काय तर एकांत म्हणजे ‘मी’ चा अंत. ‘मी’ संपला की तुम्हाला एकांत साधला असे समजा.

तुम्ही म्हणाल ‘मी’ चा अंत वगैरे गोष्टी म्हणजे अध्यात्मिक आहेत. याचा व्यवसाय, समस्या, प्रगती यांच्याशी काही संबंध आहेत तरी काय?

तर मित्रांनो खुप जवळचा संबंध आहे. कसा ते मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ब-याचदा आपण एखाद्या समस्येची उकल करताना त्या समस्येशी इतके एकरुप होऊन जातो की आपणास असेच जाणवु लागते की आपण स्वतःच ती समस्या बनुन गेलो आहोत. त्यामुळे त्या समस्येकडे, त्या विशिष्ट लाटेकडे आपण त्रयस्थ पणे पाहुच शकत नाही. व याचेच कारण असते की अनेकदा आपल्या अनेक समस्यांचे उपाय आपणास दुस-यांकडुन मिळतात. कारण असे की दुसरे आपणा कडे व समस्ये कडे ति-हाईत पणे पाहु शकतात. व त्यांना समस्येची उकल लगेच होते. त्यामानाने आपण समस्येमध्ये गुरफटलेलो असल्याने आपणास समस्येचे समाधान सुचत नाहीच.

वर मी सांगितले आहे की, एकांत म्हणजे समस्यांना सामोरे जाणे होय. स्वतःशी संवाद साधणे होय. प्रश्नोत्तरे करणे होय. पण हे करताना आपण स्वतःकडे ति-हाईतासारखे पाहु शकलो पाहिजे. म्हणजे काय तो हो ‘मी’ आहे, तो जो ‘एक’ आहे त्याला समस्येपासुन वेगळा करणे, त्या समस्येपुरते तरी त्या ‘एकास’ संपवणे व संपुर्ण चित्राकडे नवीन दृष्टीने पाहणे. एकाचा अंत झाला की एकांत होय.

एकांत चालणा-यास बळ देतो. एकांत धावणा-याला गती देतो. एकांत गतिवान असणा-यास पंख देतो. व पंखांना ऊंच भरारीची ताकत देतो.

स्वतःच शोध घेण्याच्या माझ्या या सफरीमध्ये असेच सामील व्हा. तुम्ही देखील स्वतःचा शोध घेण्यास सुरुवात करा. वाचत रहा आमचे हे लेख जे तुम्हाला नक्कीच सहकार्य करतील, प्रेरणा देतील.

कळावे
आपलाच
महेश ठोंबरे – 9923062525

Business leader and motivator
I am a wellness coach. I help people with physical well-being. Continuous support, coaching and structured/proven approach is the key. You also can become a coach like me, its easy, trust me. To contact me please call – 9923062525
आमच्या विविध लेखांच्या अपडेट्स मिळविण्यासाठी कृपया व्हॉट्सॲप वरलेख नोंदणीअसा मेसेज पाठवा. व्हॉटसॲप नं. 9923062525
मी एक यशस्वी उद्योजक आहे. मी माझ्या उद्योगामध्ये यशस्वी व्हायचे कारण नक्की काय आहे, हेच मीश्रीमंतीचा महामार्गया लेखमालेतुन लिहित आहे. तुम्हाला माझ्या सोबत, माझ्या मार्गदर्शनाखाली स्वतःचा, व्यवसाय, तोही कमीत कमी भांडवलामध्ये सुरु करायचा असेल माझ्या सारखेच (किंबहुना माझ्यापेक्षाही जास्त) यश मिळवायचे असेल तर मला व्हॉट्सॲप वर संदेश पाठवा.

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJKb2luIHVzIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzgxZDc0MiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzMzMzMzMyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiVGhhbmsgeW91IGZvciBjb250YWN0aW5nIHVzISIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImthdXNoYWxwdW5lQGhvdG1haWwuY29tIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik5hbWUiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwaG9uZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJQaG9uZSBOdW1iZXIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiWW91ciBBZ2U/IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJFZHVjYXRpb24iLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRWR1Y2F0aW9uIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik1lc3NhZ2UiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiY2l0eSIsImxhYmVsIjoiQ2l0eVwvQXJlYSIsInZhbHVlIjoiUHVuZSIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3RsaXN0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IlB1bmUiLCJsYWJlbCI6IlB1bmUgLSBcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJBaG1lZG5hZ2FyIiwibGFiZWwiOiJBaG1lZG5hZ2FyIC0gXHUwOTA1XHUwOTM5XHUwOTJlXHUwOTI2XHUwOTI4XHUwOTE3XHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiU2hpcmRpIiwibGFiZWwiOiJTaGlyZGkgLSBcdTA5MzZcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NGRcdTA5MjFcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJOYXNoaWsiLCJsYWJlbCI6Ik5hc2hpayAtIFx1MDkyOFx1MDkzZVx1MDkzNlx1MDkzZlx1MDkxNSJ9LHsibmFtZSI6IkF1cmFuZ2FiYWQiLCJsYWJlbCI6IkF1cmFuZ2FiYWQgLSBcdTA5MTRcdTA5MzBcdTA5MDJcdTA5MTdcdTA5M2VcdTA5MmNcdTA5M2VcdTA5MjYifSx7Im5hbWUiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIiwibGFiZWwiOiJWYWRnYW9uIE1hdmFsIC0gXHUwOTM1XHUwOTIxXHUwOTE3XHUwOTNlXHUwOTM1IFx1MDkyZVx1MDkzZVx1MDkzNVx1MDkzMyJ9LHsibmFtZSI6IlRhbGVnYW9uIiwibGFiZWwiOiJUYWxlZ2FvbiAtIFx1MDkyNFx1MDkzM1x1MDk0N1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkxvbmF2bGEiLCJsYWJlbCI6IkxvbmF2bGEgLSBcdTA5MzJcdTA5NGJcdTA5MjNcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MzJcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJLaG9wb2xpIiwibGFiZWwiOiJLaG9wb2xpIC0gXHUwOTE2XHUwOTRiXHUwOTJhXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNmIn0seyJuYW1lIjoiRmFsdGFuIiwibGFiZWwiOiJQaGFsdGFuIC0gXHUwOTJiXHUwOTMyXHUwOTFmXHUwOTIzIn0seyJuYW1lIjoiQWtvbGEiLCJsYWJlbCI6IkFrb2xhIC0gXHUwOTA1XHUwOTE1XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQW1yYXZhdGkiLCJsYWJlbCI6IkFtcmF2YXRpLSBcdTA5MDVcdTA5MmVcdTA5MzBcdTA5M2VcdTA5MzVcdTA5MjRcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJCZWVkIiwibGFiZWwiOiJCZWVkIC0gXHUwOTJjXHUwOTQwXHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiQmhhbmRhcmEiLCJsYWJlbCI6IkJoYW5kYXJhIC0gXHUwOTJkXHUwOTAyXHUwOTIxXHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQnVsZGhhbmEiLCJsYWJlbCI6IkJ1bGRoYW5hIC0gXHUwOTJjXHUwOTQxXHUwOTMyXHUwOTIyXHUwOTNlXHUwOTIzXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiQ2hhbmRyYXB1ciIsImxhYmVsIjoiQ2hhbmRyYXB1ciAtIFx1MDkxYVx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0ZFx1MDkzMFx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IkRodWxlIiwibGFiZWwiOiJEaHVsZSAtIFx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkzM1x1MDk0NyJ9LHsibmFtZSI6IkdhZGNoaXJvbGkgIiwibGFiZWwiOiJHYWRjaGlyb2xpIC0gXHUwOTE3XHUwOTIxXHUwOTFhXHUwOTNmXHUwOTMwXHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiR29uZGlhIiwibGFiZWwiOiJHb25kaWEgLSBcdTA5MTdcdTA5NGJcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5M2ZcdTA5MmZcdTA5M2UifSx7Im5hbWUiOiJIaW5nb2xpIiwibGFiZWwiOiJIaW5nb2xpIC0gXHUwOTM5XHUwOTNmXHUwOTAyXHUwOTE3XHUwOTRiXHUwOTMyXHUwOTQwIn0seyJuYW1lIjoiSmFsZ2FvbiIsImxhYmVsIjoiSmFsZ2FvbiAtIFx1MDkxY1x1MDkzM1x1MDkxN1x1MDkzZVx1MDkzNSJ9LHsibmFtZSI6IkphbG5hIiwibGFiZWwiOiJKYWxuYSAtIFx1MDkxY1x1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkyOFx1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6IktvbGhhcHVyIiwibGFiZWwiOiJLb2xoYXB1ciAtIFx1MDkxNVx1MDk0Ylx1MDkzMlx1MDk0ZFx1MDkzOVx1MDkzZVx1MDkyYVx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IkxhdHVyIiwibGFiZWwiOiJMYXR1ciAtIFx1MDkzMlx1MDkzZVx1MDkyNFx1MDk0MVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBDaXR5IiwibGFiZWwiOiJNdW1iYWkgQ2l0eSAtIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik11bWJhaSBTdWJ1cmJhbiIsImxhYmVsIjoiTXVtYmFpIFN1YnVyYmFuIC0gXHUwOTI4XHUwOTM1XHUwOTQwIFx1MDkyZVx1MDk0MVx1MDkwMlx1MDkyY1x1MDkwOCJ9LHsibmFtZSI6Ik5hZ3B1ciIsImxhYmVsIjoiTmFncHVyIC0gXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTE3XHUwOTJhXHUwOTQxXHUwOTMwIn0seyJuYW1lIjoiTmFuZGVkIiwibGFiZWwiOiJOYW5kZWQgIC1cdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MDJcdTA5MjZcdTA5NDdcdTA5MjEifSx7Im5hbWUiOiJOYW5kdXJiYXIiLCJsYWJlbCI6Ik5hbmR1cmJhciAtIFx1MDkyOFx1MDkwMlx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDkyY1x1MDkzZVx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6Ik9zbWFuYWJhZCIsImxhYmVsIjoiT3NtYW5hYmFkIC0gXHUwOTA5XHUwOTM4XHUwOTRkXHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTI4XHUwOTNlXHUwOTJjXHUwOTNlXHUwOTI2In0seyJuYW1lIjoiUGFsZ2hhciIsImxhYmVsIjoiUGFsZ2hhciAtIFx1MDkyYVx1MDkzZVx1MDkzMlx1MDkxOFx1MDkzMCJ9LHsibmFtZSI6IlBhcmJoYW5pIiwibGFiZWwiOiJQYXJiaGFuaSAtIFx1MDkyYVx1MDkzMFx1MDkyZFx1MDkyM1x1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlJhaWdhZCIsImxhYmVsIjoiUmFpZ2FkIC0gXHUwOTMwXHUwOTNlXHUwOTJmXHUwOTE3XHUwOTIxIn0seyJuYW1lIjoiUmF0bmFnaXJpIiwibGFiZWwiOiJSYXRuYWdpcmkgLSBcdTA5MzBcdTA5MjRcdTA5NGRcdTA5MjhcdTA5M2VcdTA5MTdcdTA5M2ZcdTA5MzBcdTA5NDAifSx7Im5hbWUiOiJTYW5nbGkiLCJsYWJlbCI6IlNhbmdsaSAtIFx1MDkzOFx1MDkzZVx1MDkwMlx1MDkxN1x1MDkzMlx1MDk0MCJ9LHsibmFtZSI6IlNhdGFyYSIsImxhYmVsIjoiU2F0YXJhIC0gXHUwOTM4XHUwOTNlXHUwOTI0XHUwOTNlXHUwOTMwXHUwOTNlIn0seyJuYW1lIjoiU2luZGh1ZHVyZyIsImxhYmVsIjoiU2luZGh1ZHVyZyAtIFx1MDkzOFx1MDkzZlx1MDkwMlx1MDkyN1x1MDk0MVx1MDkyNlx1MDk0MVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkxNyJ9LHsibmFtZSI6IlNvbGFwdXIiLCJsYWJlbCI6IlNvbGFwdXIgLSBcdTA5MzhcdTA5NGJcdTA5MzJcdTA5M2VcdTA5MmFcdTA5NDFcdTA5MzAifSx7Im5hbWUiOiJUaGFuZSIsImxhYmVsIjoiVGhhbmUgLSBcdTA5MjBcdTA5M2VcdTA5MjNcdTA5NDcifSx7Im5hbWUiOiJXYXJkaGEiLCJsYWJlbCI6IldhcmRoYSAtIFx1MDkzNVx1MDkzMFx1MDk0ZFx1MDkyN1x1MDkzZSJ9LHsibmFtZSI6Ildhc2hpbSIsImxhYmVsIjoiV2FzaGltIC0gXHUwOTM1XHUwOTNlXHUwOTM2XHUwOTNmXHUwOTJlIn0seyJuYW1lIjoiWWF2YXRtYWwiLCJsYWJlbCI6IllhdmF0bWFsIC0gXHUwOTJmXHUwOTM1XHUwOTI0XHUwOTJlXHUwOTNlXHUwOTMzIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJTZW5kIiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiU2VuZCIsImxhYmVsIjoiU2VuZCIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiIxMTY0OSIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjgwNzkiLCJhY3Rpb25zIjoiMjA2Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjEiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxNTowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHA6XC9cL3N1cHN5c3RpYy00MmQ3Lmt4Y2RuLmNvbVwvX2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdfaWQiOiIxMV8zMTgxNjIiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfMTFfMzE4MTYyIiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiZmU3NmIzMmNkZWY4MmM4NjgyYWUxMDgyODc3OGJiZjcifQ==

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *